หน้าแรก >> ปฏิทิน การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2565


► ระเบียบการทดสอบ NCU-Grad (About NCU-Grad)

► ดาวโหลดใบสมัคร (Download NCU-Grad Application Form)


ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 7 พฤศจิกายน 2565
| |