หน้าแรก >> กิจกรรม "สืบสานประเพณียี่เป็ง" ประจำปี 2565  ทำกระทง หล่อผางประทีบ ชมการแสดงฟ้อนล้านนาไทย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565


กิจกรรม "สืบสานประเพณียี่เป็ง" ประจำปี 2565  

     อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วม  โดยนักศึกษา ชมรมศิลปวัฒนธรรม แสดงการฟ้อนล้านนาไทย สร้างความประทับใจและความสวยงามเป็นอย่างมาก 

     ภายในงานมีการหล่อผางประทีป ทำกระทงจากใบตอง โดยนักศึกษาไทยร่วมกันสอนการทำกระทงให้กับ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ วันนี้ ชุดแต่งกายของนักศึกษาต่างชาติสวยงาม ตามประเพณีวัฒนธรรมอย่างยิ่ง

    กิจกรรมนี้จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00- 12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2565
| |