หน้าแรก >> คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมและสาธิตการใช้งานระบบสารสนเทศ แก่ เทศบาลตำบลสันผักหวาน


บริการวิชาการคุณภาพ

   เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565  คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมและสาธิตการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เจ้าหน้าที่และประชาชน เทศบาลตำบลสันผักหวาน ทดลองใช้งานและทดสอบระบบจริง (ระยะที่ 1) โครงการฯ นี้ถือเป็นอีกหนึ่งในโครงการบริการวิชาการคุณภาพ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ กับ เทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยมี ท่านเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กล่าวต้อนรับและเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2565
| |