หน้าแรก >> เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่11


 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่11

      เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  อาจารย์ ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี, อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี, อาจารย์ ดร.พงศพล มหาวัจน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา นำผู้นำเชียร์ และกองเชียร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีเปิดฯ 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2565
| |