หน้าแรก >> ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬา สาขาการจัดการรอบที่ 1


ประกาศผลการคัดเลือกการให้ทุนการศึกษา โครงการทุนนักกีฬาสาขาวิชาการจัดการ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือก

**ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกการให้ทุนการศึกษา

     >>ขอให้ท่านมารายงานตัวและชำระเงินค่าอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาใหม่

ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565

===============================

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ 081-2886248, 099-2741616, 085-6201750


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2565
| |