หน้าแรก >> ขอแจ้งให้ทราบว่าได้มีการจัดตั้งแฟนเพจเฟซบุ๊ก “องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่”


มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ขอแจ้งให้ทราบว่าได้มีการจัดตั้งแฟนเพจเฟซบุ๊ก “องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่” ซึ่งเป็นแฟนเพจอย่างเป็นทางการของนักศึกษา ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา และมีเพียงแฟนเพจเดียว

            ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ของแจ้งให้ทราบว่า ไม่ได้อนุญาต ให้นักศึกษาหรือผู้อื่นใด ใช้แฟนเพจเฟซบุ๊กชื่อ “สโมสรนักศึกษามหาลัยนอร์ทเชียงใหม่” และมิได้มีส่วน เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของแฟนเพจดังกล่าวแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ­

           


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 26 มกราคม 2566
| |