หน้าแรก >> ประกาศรายชื่อนัดสัมภาษณ์ทุนนักกีฬาสาขาการจัดการ สัมภาษณ์วันที่ 14 มีนาคม 2566


ประกาศนัดสัมภาษณ์โครงการทุนนักกีฬาสาขาการจัดการ

      โครงการทุนนักกีฬาสาขาวิชาการจัดการ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2  โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่

****สัมภาษณ์ วันที่ 14 มีนาคม​ 2566

ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมถาษณ์ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนัดสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ประกาศ โดยใช้การสัมภาษณ์ทางออนไลน์

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมต่อไป

-------------------------------------------------

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ 081-2886248, 099-2741616, 085-6201750


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 7 มีนาคม 2566
| |