หน้าแรก >> มอบน้ำดื่มสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและอาสาสมัครดับไฟป่า อำเภอฮอดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


มอบน้ำดื่มศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

     นายสมเกียรติ   คำสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำทีมเจ้าหน้าที่  มอบน้ำดื่มสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และอาสาสมัครดับไฟป่า ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนคร กาวิชัย ปลัดอำเภอ  เป็นผู้รับมอบ    


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 7 มีนาคม 2566
| |