หน้าแรก >> เลื่อนวันสอบภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ สำหรับเดือนมีนาคม 2566


enlightenedประชาสัมพันธ์!!►แจ้งเลื่อนวันสอบ

‼️ เลื่อนวันสอบภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (NCU-Grad) สำหรับเดือนมีนาคม 2566 จากเดิมวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เลื่อนเป็นวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 

> จัดสอบในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 14.00-17.00 น. ห้อง 040305

> จำนวนผู้เข้าสอบ อย่างน้อย 10 คน แต่ไม่เกิน 40 คน

> ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง

> ค่าสมัครสอบ !ฟรี สำหรับการสอบครั้งแรก หลังจากนั้น ครั้งละ 300 บาท โดยสมัครได้ถึงวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาทำการ

> เกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษา ต้องได้คะแนนตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป (ตั้งแต่คะแนน 30 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 80) จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามระดับคะแนนมาตรฐาน CEFR

‼️นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบต้องลงทะเบียนรายวิชานี้ด้วย 000101 ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

> ดาวโหลดใบสมัคร >> แบบฟอร์มใบสมัครสอบ NCU-GRAD

>>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ: แจ้งทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยภายในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566


ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 8 มีนาคม 2566
| |