หน้าแรก >> ต้อนรับทีมงานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ เยี่ยมชมเสริมกำลังใจ


ต้อนรับทีมงานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ

   รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญสิทธิ์ รองอธิการบดี, ดร.พงศพล มหาวัจน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา พร้อมทีมงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส รองประธานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ และทีมงาน โอกาสเยี่ยมชมเสริมกำลังใจโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 15 มีนาคม 2566
| |