หน้าแรก >> มอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ “เยาวชนเชียงใหม่ไม่ทนโกง: Youth Stand up Against Corruption”


มอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์
“เยาวชนเชียงใหม่ไม่ทนโกง: Youth Stand up Against Corruption”

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในฐานะประธานโครงการเยาวชนเชียงใหม่ไม่ทนโกง : Youth Stand up Against Corruption ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ 2566  กล่าวว่า ได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นผู้มอบรางวัล ผลงานสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “เยาวชนเชียงใหม่ ผลิตสื่อต้านโกง โดนใจ ทรงพลัง”  นับเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนเชียงใหม่ คือ

รางวัลชนะเลิศ   : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ชื่อ “จบที่ประธานบริษัท”  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์   ชื่อ “แม่บ้านสาวตัวร้าย”   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ ชื่อ “ความรักมักทำให้คนตาบอด” 

โดยมี นายนิรันดร ศรีภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่   ในโอกาสนี้ ทางคณะกรรมการอำนวยการ ได้มอบภาพหมู่ของนักศึกษา 5 สถาบันอุดมศึกษา และ 4 โรงเรียนสังกัด สพม.34 เขตสัพพัญญู เพื่อเป็นของที่ระลึกแด่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนเชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 30 มีนาคม 2566
| |