หน้าแรก >> ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี


winkการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

• สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีทางเลือกสามารถสอบ online ได้แล้วนอกเหนือจากการสอบ onsite ของ NCU-Grad 

• สอบ online บนมือถือเท่านั้น ผ่าน App. ของ EnglishScore (ES) โดย British Council

• ใช้เวลาเพียง 30-40 นาที

• ทดสอบไวยากรณ์ คำศัพท์ การอ่าน และการฟัง

• การสมัครสอบแต่ละครั้ง สามารถสอบได้ 4 ครั้งในระยะเวลาที่กำหนด โดยเลือกผลคะแนนสูงสุดที่ทำได้ เพื่อออก Certificate

• ค่าสมัครสอบ 500 บาท/ครั้ง ดาวน์โหลดใบสมัคร >> ใบสมัครสอบ EnglishScore (ES)-British-Council yes

• ช่องทางการชำระเงิน
   (1)  เงินสด >> ชำระได้ที่ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
   (2)  โอนผ่านธนาคาร >> ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี หางดง 2 เลขที่บัญชี 486- 701813-9 
          เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณำส่งหลักฐานการโอน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และ แนบใบสมัคร ส่งถึงฝ่ายการเงินที่ LINE ID 083-5826505

enlightenedmail รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด >> ระบบการทดสอบ-ศูนย์-NCU-TEGS yes และดาวน์โหลด >> คู่มือการสอบ   yes

 


ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2566
| |