หน้าแรก >> ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมลงคะแนนเลือกนายกองค์การนักศึกษา วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566


ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมลงคะแนนเลือกนายกองค์การนักศึกษา

4 ขั้นตอนเลือกนายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

#17พฤษภาคม2566 (Online) Application:NES เวลา 08.00-17.00 น.

1. Download NES Appication

2. เลือกไอคอน Activity

3. เมนูการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

4. คลิกเลือกคนที่ชอบ พรรคที่ใช่ (หมายเลข 1 พรรคเพื่อเธอ, หมายเลข 2 พรรคร่วมใจ)


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2566
| |