หน้าแรก >> คณะนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และศึกษาประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรม


วันที่  22สิงหาคม 2566  

                    สำนักกิจการนักศึกษา ,ชมรมNCUรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รายวิชาสังคมและวัฒนธรรม นำโดยนางสาวรุ่งทิวา เต็มแว่น รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และอาจารย์นีรนาท ตาจุมปา อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ นำคณะนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และศึกษาประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรม ณ เทศบาลตำบลป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

                    โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกคะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ให้การต้อนรับ และนางสาวกมลพรรณ สิทธิกัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วิทยากรมาให้ความรู้ ความเข้าใจกิจกรรมครั้งนี้

 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 22 สิงหาคม 2566
| |