หน้าแรก >> รายชื่อผู้สมัครสอบ NCU-Grad สำหรับรอบการสอบวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 - 17.00 น. ห้องสอบ 040305 (Name List of NCU-Grad Applicants for the test round on Saturday Aug 26th, 2023; 2 - 5 pm.; Test Room 040305)ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 23 สิงหาคม 2566
| |