หน้าแรก >> ปฐมนิเทศนักศึกษา "หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ"


 

ปฐมนิเทศนักศึกษา

"หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ"

แผนการเรียน "ภาษาไทย" คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น.-12.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

นักศึกษาส่วนนึงที่ได้รับรางวัล  Early Bird


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 24 สิงหาคม 2566
| |