หน้าแรก >> กิจกรรมครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ 23


มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดกิจกรรมครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ 23

วันที่ 13 กันยายน 2566 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

          อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคล

ผู้บริหาร มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุน ปีนี้มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 70 ทุน รวมเป็นเงิน 1,603,747 บาท

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยกันดูแลความสะอาดบริเวณรอบมหาวิทยาลัย

เป็นอีกปี ที่ครอบครัว NCU มารวมตัวกันในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้

 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 13 กันยายน 2566
| |