หน้าแรก >> กิจกรรมตรวจสุขภาพ #HappyBody โครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่


กิจกรรมตรวจสุขภาพ  #HappyBody

     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลราชเวช  จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ  "โครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ" โดยมีผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมตรวจสุขภาพ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566

#กิจกรรมตรวจสุขภาพ #HappyBody #NCUhappyUniversity


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566
| |