หน้าแรก >> บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ และ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

          อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและนักศึกษา ด้านกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล กับ โรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่

          โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โดย นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน ผู้อำนวยการ

          โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ โดย ดร.ชวินทร์ณวัตน์ ณ ลำพูน ผู้อำนวยการ

          มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่พร้อมที่จะพัฒนานักเรียนและนักศึกษาไปพร้อมกันทั้งด้านวิชาการ และด้านกีฬาฟุตบอล เพื่อให้นักเรียนได้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป

          ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เสมอมา


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2566
| |