หน้าแรก >> "ถอดรหัสการทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา" Decoding the sustainable Development Practices of Kigher Education institution


ต้อนรับวิทยากรพิเศษ บรรยาย SDGs

          ดร. ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ  ผศ. ดร. ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพองค์กรและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย ที่ให้เกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับ SDGs  "ถอดรหัสการทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา" Decoding the sustainable Development Practices of Kigher Education institution แก่คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ ห้องรัฐมนตรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 - 17.00 น.

          ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณวิทยากรเป็นอย่างสูง ที่ทำให้เราได้รับความรู้ ความเข้าใจและตัวอย่างของการดำเนินงานด้าน SDGs เพิ่มมากขึ้น เป็นประโยชน์อย่างมากที่พวกเรา NCU จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 5 SDGs 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 7 พฤศจิกายน 2566
| |