หน้าแรก >> โครงการจิตอาสา “ปันน้ำใจ เพื่อน้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ณ โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) รหัส 65

          จัดโครงการจิตอาสา “ปันน้ำใจ เพื่อน้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ณ โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่
          โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
 เพื่อให้เด็กในมูลนิธิฯ ได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า ถูกต้องตามหลักโภชนาการอันเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการทางร่างกาย
 เพื่อช่วยสร้างรอยยิ้มและฟื้นฟูสภาพจิตใจ ให้กับเด็กในมูลนิธิฯ
 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความมีจิตอาสา ให้กับนักศึกษาที่จัดทำโครงการ
 เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโครงการสาธารณะ
         โดยในวันงาน นักศึกษาได้จัดเตรียมก๋วยเตี๋ยว ขนม นม ไอศกรีม ไปเลี้ยงเด็กๆ  รวมทั้งบริจาคข้าวสารให้กับมูลนิธิฯ อีกด้วย

 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2566
| |