หน้าแรก >> เครื่อข่าย 12 สถาบันจัดงานสานสัมพันธ์เครื่อข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


เครื่อข่าย 12 สถาบันจัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

    ในปีนี้ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดงานเครือข่าย 12 สถาบัน โดยมีการจัดประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566 และ งานเลี้ยงสานสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 12 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 

 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 11 มกราคม 2567
| |