หน้าแรก >> ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลชมเชย การแข่งขันเทคนิคการพูด สร้างทูตเยาวชน ชุมชนไม้มีค่า นางสาวพิมพ์ชนก จันทรมณฑล นักศึกษาคณะบริหารธรกิจ


แสดงความยินดี

      ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพิมพ์ชนก จันทรมณฑล  สาขาการจัดการธุรกิจการบินและการท่องเทียว คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันเทคนิคการพูด สร้างทูตเยาวชน ชุมชนไม้มีค่า โครงการแข่งขันเทคนิคการพูด “สร้างทูตเยาวชน” ณ ห้อง Lotus suit 13 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 17 มกราคม 2567
| |