หน้าแรก >> เปิดชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566


NCU-TEGS NEWS !!

ศูนย์ทดสอบ NCU-TEGS กำหนดเปิดชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ในรายวิชา Academic English โดยมีรายละเอียดดังนี้

> เริ่มเรียนวันที่ 8 มีนาคม – 12 เมษายน 2567 (5 สัปดาห์)

> เรียนทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. (รวม 45 ชั่วโมง)

> สำหรับนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ได้ ต้องได้ผลสอบในระดับ A2 มาแล้ว

> จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ 15 คน โดยต้องชำระค่าเรียนแล้ว สมัครและชำระได้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2567

> ค่าลงทะเบียนวิชาละ 200 บาท และวางเงินมัดจำอีก 300 บาท รวมเป็น 500 บาท >> จะได้รับเงินมัดจำคืนเมื่อสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินของรายวิชาแล้ว

> ดาวโหลดใบสมัคร > คลิก >> ใบสมัครเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

กรอกใบสมัครส่งพร้อมชำระเงินได้ทาง:

(1)  เงินสด >> ชำระได้ที่ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
(2)  โอนผ่านธนาคาร >> ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี หางดง 2 เลขที่บัญชี 486- 701813-9 
       เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณำส่งหลักฐานการโอน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และ แนบใบสมัคร ส่งถึงฝ่ายการเงินที่ LINE ID 083-5826505

> เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams > คลิกลิงค์สำหรับเข้าห้องเรียน >>  https://shorturl.asia/xjzUm

> รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ตาม Ad Poster นี้


ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 27 มกราคม 2567
| |