หน้าแรก >> ต้อนรับนายอำเภอหางดงคนใหม่


ต้อนรับนายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

               ดร. ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำทีมผู้บริหาร ต้อนรับนายอำเภอหางดง คนใหม่ นายชลิต  ทิพย์คำ และ ปลัดอาวุโส นายสงกรานต์ ราชธานี  ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวความคิด  

หัวข้อ ศูนย์การเรียนรู้ 4G และทฤษฎี PRM 1 โดย อาจารย์ชินวร ชวสินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี

หัวข้อ การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ โดย อาจารย์พิเชษฐ์  ทานิล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

หัวข้อ Sustainable Development Goals SEDs 2024 โดย อาจารย์ ดร.สุรชัย  สานติสุขรัตน์ รองอธิการบดี

               ทางมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

                วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ 

          

 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2567
| |