หน้าแรก >> โครงการจิตอาสา “แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง”  


โครงการจิตอาสา “แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง”  

          โครงการดีๆ ใจฟูๆ โดยการนำอาหารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น ไปมอบให้กับผู้ป่วยที่ขาดแคลน ณ โรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี
          จัดโดย นักศึกษา คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) รหัส 65  
          นักศึกษาได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแพ  เพื่อขออนุญาตจัดทำโครงการ รวมทั้งสอบถามผู้ป่วยที่ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น  เพื่อที่จะได้จัดหาไปแบ่งปันได้ตรงกับความต้องการ  
นอกจาก การนำอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยแล้ว  นักศึกษายังได้ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาล  และให้บริการกับผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลอีกด้วย
วัตถุประสงค์การจัดโครงการ
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ของผุ้ป่วยและญาติผู้ป่วย
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความมีจิตอาสา ให้กับนักศึกษาและผู้ร่วมจัดทำโครงการ
เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโครงการสาธารณะของนักศึกษา


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ 2567
| |