หน้าแรก >> เปิดชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566


NCU-TEGS NEWS !!

ศูนย์ทดสอบ NCU-TEGS เปิดชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแรกเข้าสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

ในรายวิชา Academic English for Graduate Studies โดยมีรายละเอียดดังนี้

>> เริ่มเรียนวันที่ 8 มีนาคม – 12 เมษายน 2567 (5 สัปดาห์)

>> เรียนทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. (รวม 45 ชั่วโมง)

>> จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ 15 คน โดยต้องชำระค่าเรียนแล้ว สมัครและชำระได้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2567 

>> ค่าลงทะเบียนวิชาละ 4,500 บาท

>> ดาวโหลดใบสมัคร > คลิก >> ใบสมัครเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กรอกใบสมัครส่งพร้อมชำระเงินได้ทาง:

(1)  เงินสด >> ชำระได้ที่ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
(2)  โอนผ่านธนาคาร >> ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี หางดง 2 เลขที่บัญชี 486- 701813-9 
       เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณำส่งหลักฐานการโอน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และ แนบใบสมัคร ส่งถึงฝ่ายการเงินที่ LINE ID 083-5826505

>> เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams > คลิกลิงค์สำหรับเข้าห้องเรียน >> https://shorturl.asia/45j8w

>> รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ตาม Ad Poster นี้


ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2567
| |