หน้าแรก >> พิธีประดับบ่าและปีกการบิน ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว


พิธีประดับบ่าและปีกการบิน ชั้นปีที่ 1

   ดร. ภูม  ศรีสุข  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  แสดงความยินดี และประดับบ่าและปีกการบิน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1   ณ  ห้องปฏิบัติการการบิน  อาคาร 3 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2567
| |