หน้าแรก >> กิจกรรมสัมมนา the 14th World Peace Ethics Contest (World-PEC) 2023


          นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา the 14th World Peace Ethics Contest (World-PEC) 2023 เมื่อวันที่ 23-28 มกราคม 2567 ณ ศูนย์สัมมนาอิงตะวัน ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี และได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขัน นาย Uzochukwu Emmanuel Aniche นาย Nathan Joseph Nutting และอาจารย์ผู้สอน Dr. Nwafor Lloyd และได้รับรางวัลที่ 9 และที่ 12 จากการสอบแข่งขัน


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 4 มีนาคม 2567
| |