หน้าแรก >> โครงการ “สังคม สร้าง สุข” แบ่งปันรอยยิ้มให้ผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่


โครงการ “สังคม สร้าง สุข” แบ่งปันรอยยิ้มให้ผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2567  อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์  วงศ์มูลิทธิกร และอาจารย์นิพพิชฌน์  เครื่องสนุก ผู้รับผิดชอบโครงการ รวมทั้ง อาจารย์จักรพันธ์  ลิ่มมังกูร  และอาจารย์ ดร.พลอยพัชชา  โค้วสุวรรณกิจ นำคณะนักศึกษาที่มีจิตอาสา แบ่งปันชุดอาหารและเครื่องดื่มมอบให้กับผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลนครพิงค์ ณ บริเวณจุดรับบริการของผู้ป่วยนอก  และบริเวณห้องพักรวมของผู้ป่วยใน

โดยปัจจัยในการจัดซื้อชุดอาหารและเครื่องดื่ม  มาจากการร่วมใจของนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งผู้มีจิตเมตตา

นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตาจาก ผศ.ดร.พันธุ์ทิพย์  นวานุช คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำขนมจีบจำนวนมาก  มาร่วมแบ่งปันผู้ป่วยและญาติ อีกด้วย

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ.ประพนธ์  เปี่ยมอนันต์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านภาพลักษณ์และสื่อสารสาธารณะและสังคม คุณพยาบาลสายสุดาธนัช ธนะมั่น  หัวหน้างานคัดกรองสุขภาพ และทีมแพทย์พยาบาล  โรงพยาบาลนครพิงค์ มาให้การต้อนรับ


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 4 มีนาคม 2567
| |