หน้าแรก >> งาน Chiangmai model : “ลดเผาเราทำได้ เปลี่ยนจากเผา เราทำปุ๋ย” วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567


งาน Chiangmai model : “ลดเผาเราทำได้ เปลี่ยนจากเผา เราทำปุ๋ย”

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายทศพล  เผื่อนอุดม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน Chiangmai model : “ลดเผาเราทำได้ เปลี่ยนจากเผา เราทำปุ๋ย” โดยมี นายชลิต  ทิพย์คำ  นายอำเภอหางดง ดร. ณรงค์  ชวสินธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และชาวอำเภอหางดง จัวหวัดเชียงใหม่  ให้การต้อนรับ

ช่วงเช้ากิจกรรมเสวนา เชียงใหม่โมเดล เมืองปลอดฝุ่น “ชาวหางดงลดเผา เราทำได้  เปลี่ยนจากเผา เราทำปุ๋ย” 

โดย นายทศพล  เถื่อนอุดม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  

       นายชลิต  ทิพย์คำ  นายอำเภอหางดง : นำเสนอการสะท้อนถึงการทำงานอย่างต่อเนื่องในการรับนโยบายจังหวัดเชียงใหม่โมเดลเมืองปลอดฝุ่น เดินหน้าเข้าหาไฟ ลดการเผา

       ดร. ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

       อาจารย์ชินวร  ชวสินธุ์  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ : นำเสนอศูนย์การเรียนรู้ 4G ที่มุ่งบริการ วิชาการแก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยปี 2567มุ่งลดการเผาขยะอินทรีย์จากใบไม้ กิ่งไม้แห้ง โดยนำมาทำปุ๋ยหมัก

    ทั้งนี้อาจารย์ชุติมา  ชวสินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มอบเสื้อ ECO PRINT แด่นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายทศพล  เถื่อนอุดม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   นายชลิต  ทิพย์คำ  นายอำเภอหางดง และ ดร.ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

    นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้พูดคุยกับชุมชน และนำผู้เข้าร่วมงานชมบูธด้านการร่วมมือกันลดการเผาเศษวัชพืช ปรับเป็นการสร้างคุณค่าเป็นปุ๋ยบำรุงดินและพืชรวมถึงการนำเสนอผลงานบริการการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรส่วนท้องถิ่นอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  โดยภายในงานยังได้แจกพันธ์ไม้ ปุ๋ยหมักให้ชุมชนและผู้เข้าร่วมงานกลับบ้านเป็นของที่ระลึก  วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 19 มีนาคม 2567
| |