หน้าแรก >> กิจกรรมทำแนวกันไฟป่ากับชุมชนบ้านแม่แมะ


กิจกรรมทำแนวกันไฟป่ากับชุมชนบ้านแม่แมะ

วิทยาลัยนานาชาติ และ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการทำแนวกันไฟป่ากับชุมชนบ้านแม่แมะ โดยการนำของผู้ใหญ่บ้าน สุรศักดิ๋ อินทรศรี  หมู่ที่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หน่วยงานไฟป่าภูพิงค์ (แม่แมะ) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร้านค้าร้านอาหารริมน้ำ โดยกิจกรรมนี้ได้จัดให้มีขึ้นทุกๆ ปี และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้รักและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนของตัวเองเพื่อป้องกันไฟป่าลุกลามและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและค่า PM 2.5 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 17 มีนาคม 2567
| |