หน้าแรก >> รายชื่อผู้สมัครสอบ NCU-Grad สำหรับรอบการสอบวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 - 17.00 น. ห้องสอบ 040305 (Name List of NCU-TEGS Applicants for the test round on Saturday March 30th, 2024; 2 - 5 pm.; Test Room 040305)ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศข่าวเมื่อ : 28 มีนาคม 2567
| |