หน้าแรก >> คณะนิติศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ


ลงนามบันทึกความเข้าใจ

      ดร. ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี ผศ. ดร. พันธุ์ทิพย์ นาวานุช คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ พล.ต.ต.นักรบ หล่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 และ พ.ต.อ.หญิง ตระการกุล ละครวงษ์ ผกก.บศ. ศฝร.ภ.5 ทั้งนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยและทีมข้าราชการตำรวจร่วมเป็นพยาน ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 12 มีนาคม 2567
| |