หน้าแรก >> Athletes in Action Thailand (TAIA) มอบองค์ความรู้ด้านกีฬา ให้กับ นักกีฬา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ Athletes in Action Thailand (TAIA)

ซึ่งเป็นพันธกิจกีฬาขององค์การ Thailand CampusCrusade for Christ เป็นหน่วยงานนานาชาติที่ช่วยพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้ด้านกีฬา รวมทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจและจิตวิญญาณ โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ท่าน คือ Associate Professor Dr. Tim Dornemann, Director of Exercise Science Program, Barton College 
มาเป็นวิทยากร เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน Sports Strength and Conditioning Training ให้กับนักกีฬา และนักศึกษาที่สนใจ

ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 


ผู้ประกาศข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มนช. ประกาศข่าวเมื่อ : 27 มิถุนายน 2567
| |