หน้าแรก >> ต้อนรับคณะ Bayern International (BI) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และศูนย์วิจัยมาโนเซ่


อาจารย์ณรงค์  ชวสินธุ์  อธิการบดี และผุู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะจาก Bayern International (BI) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อาจารย์ณรงค์ อธิการบดีและผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพกับ คณะ Bayern International (BI) เพื่อเป็นที่ระลึก หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

เยี่ยมชมศูนย์วิจัย มาโนเซ่  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย  แนะนำศูนย์วิจัยมาโนเซ่ และพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ

02/06/2560


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กร ประกาศข่าวเมื่อ : 2 มิถุนายน 2560
| |