หน้าแรก >> Executive Summary Brain Storming Workshop “Smart Chiang Mai-Health City”


Executive Summary

Brain Storming Workshop “Smart Chiang Mai-Health City”

Hosted by Bayern International (BI), Germany and Co-hosted by Chiang Mai

Province and North-Chiang Mai University

On Friday, 2 June 2017, 8:30 – 18:00

Venue : Chiang Mai Orchid Hotel, Chiang Mai, Thailand

Read more......

 


ผู้ประกาศข่าว : ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศข่าวเมื่อ : 19 มิถุนายน 2560
| |